Wikileaks - Download cơ sở dữ liệu đã công bố của Wikileaks

Wikileaks database download - Download cơ sở dữ liệu đã công bố của Wikileaks. Tổng cộng 1.3 Gb dữ liệu điện tín ngoại giao và phi ngoại giao:

https://thepiratebay.org/torrent/5723136/WikiLeaks_insurance

Download bằng phần mềm Torent. Bạn có thể trực tiếp đọc các điện tín nếu bạn biết tiếng Anh

Download UTorent tại đây:

http://www.utorrent.com/downloads/complete?os=win

Nạp đường link Torent mà bạn tìm thấy ở đường link đầu tiên trong bài vào chương trình sẽ tự động download.